Cookie Consent by Cookie Consent by TermsFeed

Adresa

Str. Principala, nr 86
Loc Borlești, Jud. Neamț

E-mail

primaria@borlesti.ro
Image

Cariera / Anunturile posturilor scoase la concurs 2024

Anunt privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de conducator de masini si utilaje terasiere-masinist pentru terasament (ifronist)
Image

Cariera / Anunturile posturilor scoase la concurs 2024

Anunt examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut
Image

Cariera / Anunturile posturilor scoase la concurs 2022

Anunt privind organizarea examenului de promovare in clasa a personalului contractual
Image

Cariera / Anunturile posturilor scoase la concurs 2022

Anunt de recrutare si selectie personal pentru perioada determinată de 3 luni
Anunt de recrutare si selectie personal pentru perioada determinată de 3 luni pentru posturi înființate în afara organigramei pentru desfășurarea de activități în cadrul proiectului cu titlul: „SERVICII SOCIALE PENTRU PERSOANE DEFAVORIZATE IN COMUNA BORLESTI, JUDETUL NEAMT” Contract de finanțare nr. nr. 8127/27.07.2020 din Programul Operational Capital Uman Axa prioritară Dezvoltare locală plasată sub
responsabilitatea comunităţii, POCU/303/5/2/130314 - vizualizeaza
Image

Cariera / Anunturile posturilor scoase la concurs 2022

Anunt privind organizarea concursului de promovare in grad profesional
Image

Cariera / Anunturile posturilor scoase la concurs 2021

Anunt privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de Consilier achiziţii publice clasa I grad profesional principal, în cadrul Compartimentului Achiziţii Publice
Image

Cariera / Anunturile posturilor scoase la concurs 2021

Anunt concurs muncitor, tematica si bibliografie
Image

Cariera / Anunturile posturilor scoase la concurs 2021

Anunt privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de Consilier juridic clasa I grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Juridic
Image

Cariera / Anunturile posturilor scoase la concurs 2021

Anunt privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de Inspector clasa I grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului Urbanism, Amenajarea teritoriului și Protecția Mediului