Cookie Consent by Cookie Consent by TermsFeed

Adresa

Str. Principala, nr 86
Loc Borlești, Jud. Neamț

E-mail

primaria@borlesti.ro

PROGRAME SI STRATEGII

Ca parte a comunităţii europene, comuna Borlesti trebuie sa adopte si sa implementeze o viziune strategica privitor la dezvoltarea sa pe termen scurt si mediu.

Strategia de Dezvoltare Economico - Sociala Durabila constituie un document de importanta majora pentru administraţia publica locala în vederea proiectării principalelor direcţii de dezvoltare ale localităţii, in acord cu strategiile de dezvoltare regionala si naţionala, cu directivele, valorile si principiile europene.

Identificarea problemelof, constituirea unui portofoliu de soluţii posibile, aplicarea soluţiilor celor mai potrivite cu ajutorul unor proiecte, constituie drumul simplificat cel mai potrivit in politica de dezvoltare locala pentru ridicarea standardului de viata al cetăţenilor comunităţii.

OBIECTIVE

Obiectivul strategiei de dezvoltare consta in stabilirea cadrului general de dezvoltare a comunei Borlesti pentru perioada 2013-2020, prin crearea condiţiilor necesare pentru creşterea capacităţii sale economico-sociale, pe termen scurt si mediu.

SCOP

Scopul principal al acestei strategii este de a stabili cadrul strategic de dezvoltare durabila a localităţii in contextul noilor direcţii prioritare trasate la nivel european, ca cerinţe obligatorii pentru atingerea următorului nivel de integrare în Uniunea Europeana.

0
obiective pe termen scurt
0
obiective pe termen mediu
0
obiectiv pe termen lung

PROGRAME SI STRATEGII

Strategia de dezvoltare economico - sociala durabila a Comunei Borlesti pentru perioada 2013-2020